Bling Ring 闪闪的戒指

很快就要进入2014年了,喜欢Bling Bling的你,是不是要开始考虑选择一枚Bling Bling 的戒指来迎接新年的新气象呢?VOGUE 美国版2013年最后一个月的戒指主题就是《Bling Ring》。

Bling Ring_2 Bling Ring_3 Bling Ring_4 Bling Ring_5 Bling Ring_6 Bling Ring_7 Bling Ring_8