Gareth Pugh & Katie Shillingford on a New Perspective for A/W14

英国的设计师 Gareth Paugh 可说是这种放浪不羁没有轮廓界限的设计风格里的佼佼者,拥有时装界新锐视觉设计大师美称的 Gareth Paugh,在2014秋冬系列里更发表了震撼所有观众的设计,Gareth 期望在不断旋绕的观点与想法上试图找寻出所谓的真理。

 

Gareth-pugh-01 Gareth-pugh-02 Gareth-pugh-03 Gareth-pugh-04 Gareth-pugh-05