H&M 2014 假日推广系列

H&M Holiday 2014-11

又到了一年的年尾了,在西方圣诞假期来临,也是各大品牌发力推广的时机。H&M 2014假日推广系列,从儿童到大人完整的演绎这一系列的广告。

H&M Holiday 2014-01 H&M Holiday 2014-02 H&M Holiday 2014-03 H&M Holiday 2014-05 H&M Holiday 2014-07 H&M Holiday 2014-08 H&M Holiday 2014-09 H&M Holiday 2014-10H&M Holiday 2014-12 H&M Holiday 2014-13 H&M Holiday 2014-15 H&M Holiday 2014-16