ZEZN:日本钢琴老师的唯美自拍摄影作品

没有主题,没有说明,只用黑与白来记录自己的背面、侧面、或是以长发包裹正面,来自日本的钢琴老师 ZEZN 拍摄了这些多样的肢体自拍,交缠的身体、层叠的头发、拱起的背部曲线,她的作品充满了纯粹的美,就如同钢琴按键那样的黑白分明,简洁画面而又唯美的照片。ZEZN-yesonfashion-com-01 ZEZN-yesonfashion-com-02 ZEZN-yesonfashion-com-03 ZEZN-yesonfashion-com-04 ZEZN-yesonfashion-com-05 ZEZN-yesonfashion-com-06 ZEZN-yesonfashion-com-07 ZEZN-yesonfashion-com-09 ZEZN-yesonfashion-com-10 ZEZN-yesonfashion-com-11 ZEZN-yesonfashion-com-08 ZEZN-yesonfashion-com-12 ZEZN-yesonfashion-com-13