ALAN TAYLOR FALL/WINTER 2013

ALAN TAYLOR 是来自爱尔兰的男装设计师,可以看到2013秋冬的男装,在他的世界里,不再是一成不变的西服正装,男装一样可以用透明、蕾丝线条,不规则的剪裁。

alan_taylor_fall_winter_02

alan_taylor_fall_winter_03

alan_taylor_fall_winter_04

alan_taylor_fall_winter_05

alan_taylor_fall_winter_06

alan_taylor_fall_winter_07

alan_taylor_fall_winter_09

alan_taylor_fall_winter_10

alan_taylor_fall_winter_11

alan_taylor_fall_winter_12

alan_taylor_fall_winter_13

alan_taylor_fall_winter_14

alan_taylor_fall_winter_15